Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
445694    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/9/2023 11:35:21 πμ
ΑΔΑ:
9ΟΜΡ46ΝΚΟΤ-Φ1Ν    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/9/2023 5:53:53 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης, που αφορά στην «αντικατάσταση της θύρας εισόδου και ενός παραθύρου του Ιερού Ναού Αγ. Γερασίμου Εξωγής Ιθάκης με νέα ξύλινα από ξύλο ιρόκο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Εξωγής Ιθάκης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Συντήρηση τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών Ιθάκης» της πράξης «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Νήσου Ιθάκης», με Κωδικό Πράξης 2017ΕΠ02210051, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 5007742.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
nickkehaidis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
21/9/2023 2:53:54 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις