Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
444690    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/9/2023 1:09:02 μμ
ΑΔΑ:
6ΖΚ846ΝΚΟΤ-ΦΡΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/9/2023 5:20:03 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση προμήθειας μέτρων ατομικής προστασίας CPV: 35113400-3, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010999240.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
xspil74@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
21/9/2023 2:20:04 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις