Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
443696    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/9/2023 4:43:54 μμ
ΑΔΑ:
9Γ1Δ46ΝΚΟΤ-4ΙΜ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/9/2023 2:11:20 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια μικροεργαλείων και λοιπών αναλώσιμων και μη υλικών εργοταξίου (Cpv: 44511000-5 Εργαλεία χειρός), στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», ενταγμένο στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
akamperi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/9/2023 11:11:20 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις