Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
437031    
Ημερομηνία Έκδοσης:
18/9/2023 12:40:00 μμ
ΑΔΑ:
96Α646ΝΚΟΤ-8ΛΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/9/2023 1:27:18 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ορισμός επιλογής προσωπικού και διεκπεραίωσης λοιπών διαδικασιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενιαίας ανακοίνωσης πρόσληψης (προκήρυξης) προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Ορθή επανάληψη ως προς το Τμήμα που προΐσταται η κα Τσούλη Μαρία)

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/9/2023 10:27:19 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις