Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
409648    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/8/2023 12:25:17 μμ
ΑΔΑ:
9Η7Δ46ΝΚΟΤ-ΘΧΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/9/2023 4:39:37 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ, μηνός Αυγούστου 2023, ποσού 9.704,66€ (εννέα χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών), του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου», που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΤΑ014, με κωδικό MIS 5150261, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
ΒΑΣΣΗ ΟΛΓΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ekalogridou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/9/2023 1:39:37 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις