Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
442525    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/9/2023 12:04:53 μμ
ΑΔΑ:
Ψ46Θ46ΝΚΟΤ-Κ9Σ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/9/2023 2:23:36 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Παράταση πρόσληψης ενός (1) εργατοτεχνίτη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης Τεκέ Χασάν-Μπαμπά στα Τέμπη» με κωδικό MIS 5068871

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Σδρόλια Σταυρούλα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dchalkias@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/9/2023 11:23:37 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις