Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
441492    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/9/2023 2:20:28 μμ
ΑΔΑ:
69ΟΖ46ΝΚΟΤ-ΥΥΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/9/2023 11:06:05 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Θέμα:
Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ντρίτσου Μαριάνθη) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Coastal Heritage Network (CoHeN)», ενταγμένου στο Ε.Π. Eυρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V–A Greece–Italy 2014-2020»

Είδος Απόφασης:
ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπογράφων:
ΡΗΓΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dmpallas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/9/2023 8:06:05 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις