Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
441488    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/9/2023 5:14:23 μμ
ΑΔΑ:
Ψ1ΘΞ46ΝΚΟΤ-ΣΩ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/9/2023 10:54:04 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του ΔΕ φυλακτικού προσωπικού που προσλήφθηκε για την κάλυψη εποχικών αναγκών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας επτά (7) μηνών (ΣΟΧ 1/2023).

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gasimakopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/9/2023 7:54:05 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις