Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
439043    
Ημερομηνία Έκδοσης:
18/9/2023 2:03:59 μμ
ΑΔΑ:
Ω8Ε646ΝΚΟΤ-Φ64    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/9/2023 11:17:43 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Θέμα:
Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Coastal Heritage Network (CoHeN)», ενταγμένου στο Ε.Π. Eυρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V–A Greece–Italy 2014-2020»

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
ΡΗΓΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dmpallas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/9/2023 8:17:44 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις