Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
281912    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/6/2023 1:15:00 μμ
ΑΔΑ:
6Ρ4Ρ4653Π4-6ΔΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/6/2023 1:40:28 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Θέμα:
Απόφαση παράτασης απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στην πλατεία Αγίου Βασιλείου» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη», με κωδικό ΟΠΣ 5074754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Υπογράφων:
ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
grigoris.kointo@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
9/6/2023 10:40:30 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις