Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
281079    
Ημερομηνία Έκδοσης:
2/6/2023 1:59:55 μμ
ΑΔΑ:
Ψ3ΥΤ4653Π4-6ΥΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/6/2023 10:45:29 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου εργασίας, για απασχόληση, πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, σε φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας επτά (7) μηνών της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/112703/09.03.2023 (ΦΕΚ Β’ 1624/17.03.2023) απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
imourelatou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/6/2023 7:45:30 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις