Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
270227    
Ημερομηνία Έκδοσης:
2/6/2023 12:07:27 μμ
ΑΔΑ:
6Ξ3Δ4653Π4-Π15    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/6/2023 2:54:55 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Σύμβαση για την εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων (CPV: 71600000-4/Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών, ανάλυσης και παροχής συμβουλών), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», ενταγμένου στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
vafytrou2006@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
2/6/2023 11:54:56 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις