Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
268997    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/6/2023 5:31:53 μμ
ΑΔΑ:
6Δ2Ψ4653Π4-6ΟΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/6/2023 11:54:20 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων (CPV: 71600000-4/Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών, ανάλυσης και παροχής συμβουλών), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», ενταγμένου στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
vafytrou2006@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
2/6/2023 8:54:20 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις