Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
261838    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/5/2023 3:36:42 μμ
ΑΔΑ:
61Π34653Π4-Ν2Ω    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/6/2023 4:01:07 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Απόφαση Κατακύρωσης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 4: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού» (CPV: 31720000-9/Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, CPV: 42512300-1/Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, CPV: 44141000-0/Αγωγοί), στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και κωδικό MIS 5044924.

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Email Καταχωρητή:
melmamouli@yahoo.com

Τροποποιήθηκε:
1/6/2023 1:01:09 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις