Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
266089    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/6/2023 10:56:30 πμ
ΑΔΑ:
ΨΖ5Β4653Π4-ΝΛΑ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/6/2023 2:51:28 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 5.892,84 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
1/6/2023 11:51:30 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις