Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
158763    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/3/2023 11:55:35 πμ
ΑΔΑ:
6Μ284653Π4-Ε0Τ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/3/2023 6:05:44 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
«Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναλώσιμων υλικών συντήρησης έργων τέχνης (CPV: 37800000-6, 71351914-3) για τις ανάγκες του Υποέργου 6 Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών, του Έργου Παράκαμψη αρχαίας Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης στη Περιφέρεια Ηπείρου ΟΠΣ 5050856 - 2020ΕΠ01810003 της ΣΑΕΠ 0181 – ΠΔΕ»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΡΗΓΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
epaulidis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/3/2023 3:05:45 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις