Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
158492    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/3/2023 2:54:33 μμ
ΑΔΑ:
Ψ6574653Π4-81Υ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/3/2023 5:46:54 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση Δαπάνης και Απευθείας Ανάθεση για την ενοικίαση ικριωμάτων. (CPV: 44212310-5)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουντούρη Έλενα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
gnpikoulis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/3/2023 2:46:57 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις