Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
73223    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/2/2023 7:52:07 μμ
ΑΔΑ:
6Χ474653Π4-ΦΧΛ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/3/2023 4:57:56 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Αποδοχή του υπ’ αριθμ. 3/02-02-2023 Πρακτικού Ελέγχου των δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου, κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" (Υποέργο 3 του έργου "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ")

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
Διδασκάλου Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
mdaliani@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/3/2023 2:57:58 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις