Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
139731    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/3/2023 2:09:26 μμ
ΑΔΑ:
ΨΞ9Γ4653Π4-ΗΩΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/3/2023 3:55:28 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Σύμβαση για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών με χειριστή) (Cpv: 45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή) στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ’ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», ενταγμένου στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών.

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
akamperi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/3/2023 1:55:47 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις