Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
138153    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/3/2023 4:10:55 μμ
ΑΔΑ:
98434653Π4-ΤΨΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/3/2023 2:15:44 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης, που αφορά στην «Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας της ρωμαϊκής έπαυλης» με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV: 71320000-7 υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Προστασία και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Έπαυλης στην Αγία Ευφημία Κεφαλονιάς» του Έργου: «Προστασία και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Έπαυλης στην Αγία Ευφημία Κεφαλονιάς» με Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210036, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5052168

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
nickkehaidis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
23/3/2023 12:15:45 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις