Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
134020    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/3/2023 3:20:07 μμ
ΑΔΑ:
ΨΚ5Η4653Π4-Ζ70    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/3/2023 6:05:37 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ απευθείας ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Επιχρισμάτων Δεξαμενής Φρουρίου Καλέ Ιεράπετρας

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
genitsa@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
21/3/2023 4:05:39 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις