Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
134061    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/3/2023 12:42:33 μμ
ΑΔΑ:
619Ρ4653Π4-6ΝΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/3/2023 5:30:39 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 969,38 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια μεταλλικών εξαρτημάτων

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/3/2023 3:30:42 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις