Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
60360    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/2/2023 3:02:41 μμ
ΑΔΑ:
9ΝΥΜ4653Π4-1ΕΡ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/2/2023 4:49:52 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας διαχωριστικών στοιχείων αποτροπής πρόσβασης με ταξινόμηση κατά CPV: 44112300-1 , για τις ανάγκες του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pigi.kal.1978@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
8/2/2023 2:49:52 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις