Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
60463    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/2/2023 3:20:31 μμ
ΑΔΑ:
9ΖΔ04653Π4-Ζ6Φ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/2/2023 4:07:48 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής παραλαβής (ποσοτικής και ποιοτικής) του φυσικού αντικειμένου δημόσιας σύμβασης που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» για τις ανάγκες της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
efalas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/2/2023 2:07:50 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις