Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
56326    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/2/2023 5:07:10 μμ
ΑΔΑ:
6ΝΙΘ4653Π4-ΥΔΤ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/2/2023 11:15:00 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Σύμβαση που αφορά την εκτύπωση φυλλαδίων, στο πλαίσιο του έργου «Σημάνσεις και Αρχαιολογικές Περιπατητικές και Ποδηλατικές Διαδρομές στα Οχυρά της Αρχαίας Ερεσίας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2019ΕΠ08800002.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Email Καταχωρητή:
melmamouli@yahoo.com

Τροποποιήθηκε:
7/2/2023 9:15:01 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις