Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
56487    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/2/2023 9:12:28 μμ
ΑΔΑ:
ΨΑΛΩ4653Π4-ΨΛΡ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/2/2023 11:12:15 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση μίας (1) χημικής τουαλέτας κλειστού τύπου (συμπεριλαμβανομένου και της συντήρησης, εκκένωσης, του καθαρισμού και απολύμανσής της), για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
koutsidouevangelia@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
7/2/2023 9:12:15 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις