Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
55255    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/2/2023 1:25:09 μμ
ΑΔΑ:
ΨΕΙ74653Π4-ΤΩΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/2/2023 4:47:16 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά την εκτύπωση φυλλαδίων, στο πλαίσιο του έργου «Σημάνσεις και Αρχαιολογικές Περιπατητικές και Ποδηλατικές Διαδρομές στα Οχυρά της Αρχαίας Ερεσίας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2019ΕΠ08800002.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Email Καταχωρητή:
melmamouli@yahoo.com

Τροποποιήθηκε:
6/2/2023 2:47:17 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις