Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
55260    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/2/2023 12:58:32 μμ
ΑΔΑ:
Ρ7ΧΗ4653Π4-57Ι    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/2/2023 4:08:55 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Απόφαση Κατακύρωσης του Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 1: «Προμήθεια, εφαρμογή και τοποθέτηση υλικών για την αποστράγγιση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου», στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και κωδικό MIS 5044924.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Email Καταχωρητή:
melmamouli@yahoo.com

Τροποποιήθηκε:
6/2/2023 2:08:57 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις