Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
55315    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/2/2023 12:12:02 μμ
ΑΔΑ:
6ΓΔΕ4653Π4-Φ53    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/2/2023 3:22:58 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση καυσίμων (πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του περονοφόρου και βενζίνης για τις ανάγκες των εργοταξιακών μηχανημάτων) (CPV 09134100-8 , 09132000-3) και τη μεταφορά τους στον εργοταξιακό χώρο του ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ , στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΠΤΕΡΩΝ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ - Γ΄ΦΑΣΗ» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, με κωδικό Ο.Π.Σ. 5033413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
xspil74@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
6/2/2023 1:22:58 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις