Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
54890    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/2/2023 11:36:30 πμ
ΑΔΑ:
   
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/2/2023 2:05:59 μμ

Φορέας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θέμα:
Υποβολή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατόπιν έρευνας αγοράς για τηνανάθεση υπηρεσίαςτρισδιάστατης ψηφιακής αποτύπωσης για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου «Λήψη αμέσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας στα πληγέντα από τους σεισμούς της 27 και 28/9/2021 μνημεία της Π.Ε. Ηρακλείου»της Πράξης «Λήψη αμέσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας στα πληγέντα από τους σεισμούς της 27 και 28/9/2021 μνημεία της Π.Ε. Ηρακλείου» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5150356 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και χρηματοδότηση από Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) καιενάριθμο 2021ΝΑ21400000 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κανάκη Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Email Καταχωρητή:
egeorgali@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
6/2/2023 12:06:01 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις