Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
53301    
Ημερομηνία Έκδοσης:
3/2/2023 2:38:28 μμ
ΑΔΑ:
   
Ημερομηνία Ανάρτησης:
3/2/2023 3:29:19 μμ

Φορέας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θέμα:
Υποβολή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατόπιν έρευνας αγοράς για την προμήθεια μεταλλικών στοιχείων σε δύο τμήματα: α) ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ικριωμάτων αντιστήριξης βαρέως τύπου και λοιπών εξαρτημάτων ικριωμάτων» και β) ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια λοιπών μεταλλικών στοιχείων», για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου «Λήψη αμέσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας στα πληγέντα από τους σεισμούς της 27 και 28/9/2021 μνημεία της Π.Ε. Ηρακλείου» της Πράξης «Λήψη αμέσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας στα πληγέντα από τους σεισμούς της 27 και 28/9/2021 μνημεία της Π.Ε. Ηρακλείου» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5150356 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και χρηματοδότηση από Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και ενάριθμο 2021ΝΑ21400000 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κανάκη Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Email Καταχωρητή:
egeorgali@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
3/2/2023 1:29:19 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις