Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
50758    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/2/2023 12:02:10 μμ
ΑΔΑ:
62ΔΜ4653Π4-0ΚΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/2/2023 2:51:34 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά την για προμήθεια φωτογραφικής μηχανής με housing και φωτογραφικού εξοπλισμού (CPV: 38651000-3 φωτογραφικές μηχανές, 38650000-6 φωτογραφικός εξοπλισμός), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Ενάλιες αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο του Υποέργου 3» της Πράξης «Προστασία - αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου Διόλκου», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, με κωδικό MIS 5034532, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2019ΕΠ02610040 της ΣΑΕΠ0261 του ΠΔΕ

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουρκουμέλης Δημήτρης

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
stav.kyritsi@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
2/2/2023 12:51:34 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις