Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
50689    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/2/2023 11:58:07 πμ
ΑΔΑ:
ΨΡΗ24653Π4-ΩΡΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/2/2023 2:50:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά την προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτυπωτή και λοιπών περιφερειακών (CPV: 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές, 30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Ενάλιες αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο του Υποέργου 3» της Πράξης «Προστασία - αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου Διόλκου», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, με κωδικό MIS 5034532, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2019ΕΠ02610040 της ΣΑΕΠ0261 του ΠΔΕ

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουρκουμέλης Δημήτρης

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
stav.kyritsi@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
2/2/2023 12:50:26 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις