Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
49410    
Ημερομηνία Έκδοσης:
2/2/2023 11:13:50 πμ
ΑΔΑ:
972Σ4653Π4-Β00    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/2/2023 11:25:23 πμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τις υπηρεσίες παρακολούθησης ορθής λειτουργίας αποθήκευσης δεδομένων μετά του αντιστοίχου προγράμματος στο κτίριο της Πλ. Καρύτση 12

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
csarli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
2/2/2023 9:25:24 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις