Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
26142    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/1/2023 1:57:39 μμ
ΑΔΑ:
6Γ5Λ4653Π4-ΝΛΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/1/2023 4:57:48 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Δ. Δούκας & ΣΙΑ ΟΒΕΕ), του έργου «Σημάνσεις και Αρχαιολογικές Περιπατητικές και Ποδηλατικές Διαδρομές στα Οχυρά της Αρχαίας Ερεσίας» (ΠΔΕ 2019ΕΠ08800002).

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Email Καταχωρητή:
melmamouli@yahoo.com

Τροποποιήθηκε:
19/1/2023 2:57:52 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις