Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
404594    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/1/2023 12:32:49 μμ
ΑΔΑ:
9ΡΡΧ4653Π4-ΧΦ6    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/1/2023 4:01:33 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Έγκριση τευχών δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Φάση Β΄» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α’».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Γιούνη Βιβή

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
chkappa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/1/2023 2:01:35 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις