Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
26004    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/1/2023 2:35:27 μμ
ΑΔΑ:
ΨΙΞΩ4653Π4-ΣΣ5    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/1/2023 3:58:12 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας (Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για την "Προμήθεια επεξεργασμένων συμπληρωματικών τμημάτων μαρμάρινων κατωφλιών"

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
etouparlaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/1/2023 1:58:15 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις