Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
574413    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/11/2022 10:54:56 πμ
ΑΔΑ:
6ΗΝΖ4653Π4-ΩΩ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/11/2022 4:56:31 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής εργοταξιακών θυρών ηλεκτροκινούμενου ρολού Β/Τ (CPV: 50000000-5) στον χώρο του ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΠΤΕΡΩΝ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ - Γ΄ΦΑΣΗ» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, με κωδικό Ο.Π.Σ. 5033413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
xspil74@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
22/11/2022 2:56:31 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις