Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
573806    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/11/2022 4:11:19 μμ
ΑΔΑ:
ΩΝ6Φ4653Π4-Η5Ζ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/11/2022 2:35:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Μανδαλάκη Στέλλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
maggelaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/11/2022 12:35:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις