Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
574170    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/11/2022 1:35:04 μμ
ΑΔΑ:
ΩΖΖΟ4653Π4-ΧΧΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/11/2022 2:16:46 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής παραλαβής (ποσοτικής και ποιοτικής) του φυσικού αντικειμένου δημόσιας σύμβασης που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» για τις ανάγκες της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Ζωγραφάκη Βασιλική

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
emaniadaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/11/2022 12:16:56 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις