Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
566201    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/11/2022 12:05:17 μμ
ΑΔΑ:
ΨΚΟΜ4653Π4-ΙΝΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/11/2022 2:08:42 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός (1) banner για τις ανάγκες προβολής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ΣΑΝΑ 514 – ΠΔΕ 2022 «Επείγοντα έργα, επανεκθέσεις και εξοπλισμός Μουσείων (π.κ. 1960ΣΕ01400002) (2014ΣΕ51400009) με ενάριθμο: 2022ΝΑ51400070 5150382. CPV: 31523000- 8.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
nchristodoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/11/2022 12:08:52 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις