Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
572530    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/11/2022 4:42:14 μμ
ΑΔΑ:
ΨΗ914653Π4-ΛΑ3    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/11/2022 5:26:37 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέμα:
Απόφαση ανάθεσης για Προμήθεια Υπολογιστή και Εξωτερικών Μέσων Αποθήκευσης, συνολικού ποσού 5000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 4032,26€ + Φ.Π.Α. 967,74€) στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ - TOΠΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ .ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-AΣΦΑΛΙΣΗ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (1978ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400004)» ΤΗΣ ΣΑΝΑ 514 ΤΟΥ ΠΔΕ 2022

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ktzanetou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/11/2022 3:26:39 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις