Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
572413    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/11/2022 2:18:08 μμ
ΑΔΑ:
6ΨΧΙ4653Π4-96Γ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/11/2022 5:13:31 μμ

Φορέας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θέμα:
Απόφαση επί των πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικής Περίφραξης και Μεταλλικών Θυρών στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού», στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» (με κωδικό ΟΠΣ 5000725) που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας, ενταγμένου στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» CPV: 34928200-0.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
mkostara@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/11/2022 3:13:34 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις