Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
570503    
Ημερομηνία Έκδοσης:
18/11/2022 4:23:45 μμ
ΑΔΑ:
63ΤΘ4653Π4-ΨΣ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/11/2022 4:47:00 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (προμήθειας υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης συντηρήσεων και επισκευής εγκαταστάσεων στα αρχαιολογικά μουσεία Ολυμπίας)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
chspiliopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/11/2022 2:47:02 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις