Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
472315    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/9/2022 3:08:25 μμ
ΑΔΑ:
60ΩΖ4653Π4-ΦΙΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/9/2022 5:39:28 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 609249/15-12-202 απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, στο Αχίλλειο», της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του “Αχιλλείου” στην Κέρκυρα (Β΄ φάση)» (Καντάς Ιωάννης)

Είδος Απόφασης:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Υπογράφων:
Μερτζάνη Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
jimvasilo13@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
30/9/2022 2:39:32 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις