Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
470326    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/9/2022 6:21:03 μμ
ΑΔΑ:
97ΖΖ4653Π4-16Ψ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/9/2022 2:16:58 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο (ημερήσιο και περιοδικό) για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Παρακολούθηση, συντονισμός, οριστικοποίηση και δημοσιοποίηση τεκμηρίων» του ΄Εργου «Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κινητών μνημείων του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149227 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κωδικό ενάριθμου 2021ΤΑ01400005 που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Γαρέζου Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
mtsougka@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/9/2022 11:17:00 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις