Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
470320    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/9/2022 12:52:07 μμ
ΑΔΑ:
9Λ0Υ4653Π4-ΨΥΣ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/9/2022 2:05:14 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Διαπιστωτική πράξη λύσης σχέσης εργασίας, υπαλλήλου της ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ, με σχέση εργασίας Ι.ΔΟ.Χ., του υποέργου1 «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ (Βόρειο Τμήμα)» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΜΙS 5084967 από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Ράλλη Αθανασία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
pigi.kal.1978@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
30/9/2022 11:05:16 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις