Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
463509    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/9/2022 5:21:05 μμ
ΑΔΑ:
ΨΞ6Τ4653Π4-Θ6Ν    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/9/2022 5:30:06 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Θέμα:
‘Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». για τις ανάγκες της ΕΦΑ Κιλκίς στο πλαίσιο του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες (π.κ.1960ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400006)» με κωδικό έργου 2022ΝΑ51400041 5150324 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
Στρατούλη Γεωργία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
vtsitagianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
27/9/2022 2:30:06 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις