Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
462868    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/9/2022 12:44:49 μμ
ΑΔΑ:
96ΗΡ4653Π4-8ΣΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/9/2022 4:56:31 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου απασχόλησης μόνιμου και ΙΔΑΧ φυλακτικού προσωπικού πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μηνός Οκτωβρίου 2022

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
ΠΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vlioutsi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
27/9/2022 1:56:31 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις