Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
392404    
Ημερομηνία Έκδοσης:
12/8/2022 4:26:28 μμ
ΑΔΑ:
9ΖΙΑ4653Π4-ΣΞΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
12/8/2022 6:13:20 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
5η Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/172370/15-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΜΨ4653Π4-3ΟΕ) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συγκρότηση συνεργείου εργασίας για απασχόληση πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ΄ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (ΣΟΧ 1/2022 διαδικασίες άρθρου 37-42 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει).

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Μανδαλάκη Στέλλα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mchronaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
12/8/2022 3:13:25 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις